Обучението се извършва от високо квалифицирани преподаватели с голям опит в работата с възрастни.

Учебните занятия се водят в учебни бази на фирмата, одобрени от АЗ И ДБТ

Ако курсистите от едно или няколко предприятия, сформират учебна група и някоя от тях има подходящо собствено помещение, годно за провеждане на учебните занятия в регламентирано удобно и разрешено време, то със съгласието на ръководството и на ДБТ се одобрява и ползва като учебна база по времето на курса.

Всеки курсист има право да отсъства от учебните занятия не повече от 20 учебни часа за всяко ниво на обучение по чуждите езици или 60 учебни часа за целия курс от 300 учебни часа, което не е желателно, с оглед отражението върху подготовката му и успешното вземане на изпитите.

Центърът за професионално обучение към ЕТ „ХЛИМИЯ-Христина Йонова” гарантира качествено и пълноценно провеждане на курсовете за ключови компетентности и професионално обучение, тъй като има богат опит в професионалното обучение на безработни и заети лица по различни програми - АУПТ, курсовете в ДБТ в София и други градове в страната за безработни и заети лица, ОП”РЧР”. Обучени са над 1100 души по различни професии и специалности. Работи се с екип от високо квалифицирани и ерудирани преподаватели по съответните дисциплини, с голям опит в работата с възрастни с различна подготовка, образование, възраст и професия.