Записването за обучение в курс по ключова компетентност се извършва с ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ, индивидуално от всеки кандидат в Дирекция бюро по труда /ДБТ/ по местоживеене или по месторабота.

Учебната група се организира и оформя в зависимост от броя подали заявление кандидати.

Заповядайте в нашия офис за да получите формуляри, ние ще ви консултираме за правилното им оформяне според изискванията на държавната администрация.

Необходими документи за кандидатстване за ваучър:
1. Заявление и декларация по образец
2. Копие от лична карта (лице и гръб)
3. Копие на диплома за завършено образование
4. Удостоверение /свидетелство/ за преминат курс за придобиване на професионална квалификация /ако има такъв/

Одобрението за участие в курс става от Дирекция бюро по труда, в което е подадено Заявлението, след което курсистът получава съответната информация за всички следващи по-нататък дейности.