Имате право на безплатен ваучър за обучение ако:
- работите по трудов договор в частна фирма или небюджетна организация или се самоосигурявате


Програмата "Аз мога" не се отнася за държавни и общински служители, за пенсионери, неработещи студенти, учители в държавни училища, лекари и медицински персонал в държавни болници, накратко за всички, чиято заплата се формира от държавен или общински бюджет.

За безработните:  Програмата за повишаване на квалификацията се нарича "Развитие". Тя стартира при следните условия:
- работодател трябва да заяви в Бюро по труда броят кадри които са му необходими и квалификацията, нужна за земане на съответната длъжност
- Бюро по труда организира обучението
- след завършване на курса на обучение, работодателят назначава така подготвените кадри.