КУРСОВЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

- английски език - 300 учебни часа,
на 3 нива - в съответствие с класификацията на ЕС

- немски език - 300 учебни часа,
на 3 нива - в съответствие с класификацията на ЕС

- дигитална компетентност /компютърна грамотност/ -
48 учебни часа


ОБУЧЕНИЕТО ЗА КУРСИСТИТЕ Е БЕЗПЛАТНО

Обучението се извършва срещу ВАУЧЕР,
предоставен от АЗ, ОП РЧР 2007-2013 г. ,
съфинансирано от Европейския социален фонд

След приключване на курса
на всички успешно завършили курсисти се издава
УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЛИДНО ПРЕД ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ,
в което са посочени нивата на обучение,
броя учебни часове по всяко ниво и общо за целия курс, постигнатия резултат.